Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türkler, tarihte en fazla alfabe değiştiren milletlerin arasında gelmektedir. Bugüne kadar çoğu kez kendilerini böyle bir zorunluluğun içinde bulmuşlardır. Türklerin bilinen ilk alfabesi ise Orhun alfabesidir. Bu alfabeden sonra Türklerin kullandığı alfabeler arasında bunlar sıralanır:

Göktürk Alfabesi:


Bu alfabenin bilim dünyasındaki adı Eski Türk Runik alfabesidir. 38 harfli olan Göktürk Alfabesinin 34’ü ünsüz 4 tanesi de ünlüdür. Bu alfabe kullanılarak yazılan ilk yapıt ise Yenisey mezar taşları olmuştur.

Uygur Alfabesi:


Hakimiyet Uygur hanedanına geçtikten sonra Göktürk alfabesinin yerini Uygur alfabesi almıştır. Soldan sağa olarak yazılan bu alfabede 24 harf bulunur. 400 yıl tarafından Türkler tarafından kullanılmış bu alfabe Soğd alfabesinin farklı bir türü olarak bilinir.

Arap Alfabesi:


Türklerin belki de en uzun süre boyunca kullandığı alfabelerin başında gelir. 9. Yüzyıl Türklerin Müslüman olma zamanına denk gelir. O dönemlerden itibaren bazı Türk boylarının dışında bu alfabeye geçilmiştir. 20. Yüzyıla kadar kullanılmaya devam eden bu alfabe 26 harften 33 harfe çıkartılmıştır. Hatta Türk Dili ve Edebiyatının pek çok önemli eseri bu alfabeye bağlı olarak yazılmıştır.

Latin Alfabesi:


Latin alfabesi 20. Yüzyılın ilk zamanlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu alfabe ilk olarak Azeri Türkleri tarafından kabul edildi. Ardından da Türk boyları yavaş yavaş bu alfabeye geçiş yapmıştır. Daha sonra tüm Türkiye Türkleri tarafından kullanılmaya 1920’li yıllardan itibaren başlanmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir