Motive Olmada Özgüvenin Etkisi

Özgüven, bireylerin kendilerine olan güvenidir. Yani, bireylerin kendilerine karşı olumlu düşünceleridir. Bu düşünceler ile bireyler hareket eder ve yaşamlarını buna göre yönlendirirler. Bireylerin başarılı olup olmayacaklarını düşünmeleri tamamen bu olguya bağlıdır. Yani özgüvenleri doğrultusunda kendilerine inanırlar.

Özgüven eksikliği yaşayan bireyler daha başarısız ve negatif düşünceye sahip bireylerdir. Her zaman için başarılı olamayacaklarını düşünürler. Topluluk içinde konuşmaktan çekinirler. İnsan ilişkileri kuvvetli olmayan daha içe kapanık bireylerdir. Bu durum da motive olmayı negatif yönde etkiler. Pozitif düşünceye sahip olamayan bu bireyler özgüven eksiklikleri nedeniyle tek başlarına hareket etmekten ve başarılı olmaktan uzaktırlar.

Özgüveni Artırmanın Yolları

Özgüven, kişinin düşünce gücüne bağlıdır. Kişi eğer pozitif düşünürse veya pozitif düşünmeye çalışırsa özgüven kendiliğinden artacaktır. Başarılı olmak için çaba sarf edip küçük başarılar elde edilmeye başlandığında özgüven de artacaktır. Korkulardan uzaklaşılması yapılması gereken en büyük eylemdir.

Korkuların üzerine gidilmesi ve onlarla yüzleşilmesi gerekmektedir. Bu sayede bireyler kolaylıkla özgüvenlerini kazanacaklardır. Örneğin, toplum içerisinde konuşmaktan korkuluyor ise bunun üzerine gidilmelidir. Başlarda biraz zorluk yaşansa da zamanla bu korku yenilecek ve kişi başarılı olduğunu hissedecektir.

Başarı da artan özgüvenle birlikte motivasyonu doğuracaktır. Kişilerin kendilerine olan inançları ne kadar büyük olursa ulaşmak istedikleri hedeflere de o derece yakın olacaklardır. Özgüven kazanılmaya başlandıkça motivasyon ve başarı da artar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir